04 de ago de 2016

Anuncio de licitación

General

O Concello de Miño está a tramitar a adxudicación do Contrato de obras de reforma do parque infantil en Rabazal, polo procedemento negociado sen publicidade, cun prezo máximo de licitación de 65.479,75 euros e 13.750,75 euros de IVE.


O prazo de presentación de ofertas é de 8 días naturais contados dende o día seguinte á recepción da petición de oferta ou da publicación do anuncio no perfil do contratante, no que pode consultar toda a información (www.concellodemino.com).

Anterior Siguiente