16 de ago de 2016

Tarxeta acreditativa do grao de discapacidade

General

Normativa:


Orde do 20 de xullo de 2016 pola que se crea a tarxeta acreditativa do grao de discapacidade e se regula o procedemento para a súa obtención (DOG nº 04/08/2016).


Finalidade da tarxeta:


Facilitar a acreditación da condición de persoa con discapacidade do seu titular e o acceso a determinados servizos que poidan mellorar a súa calidade de vida.


Titulares:


Persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.


Para máis información e para a súa solicitude poden acudir ao departamento de SS.SS.

Anterior Siguiente