24 de nov de 2017

LISTA PROVISIONAL PARA A CONTRATACIÓN DE AUXILIAR ADVO.

General

Lista provisional de admitidos e excluídos en relación coa convocatoria para a contratación dun Auxiliar Administrativo como persoal laboral, polo período de seis meses, por acumulación de tarefas.

Pode consultar o anuncio no taboleiro de edictos do Concello.

Anterior Siguiente