05 de ago de 2016

Lista na bolsa de traballo

General

Está publicada no taboleiro de edictos do Concello a lista para a provisión temporal dun/dunha técnico/a para a caseta de información turística durante o verán 2016.

Anterior Siguiente