02 de nov de 2017

CONVOCATORIAS DE CONTRATACIÓN

General

- Convocatoria para a contratación de un Auxiliar Administrativo como persoal laboral, polo período de seis meses, por acumulación de tarefas:
https://sede.concellodemino.com/gl/informacion/tablon/Noticia_ServiciosInternos_122.html

 
- Convocatoria e bases proceso selectivo para cubrir mediante nomeamento interino dunha praza de persoal funcionario arquitecto.
https://sede.concellodemino.com/gl/informacion/tablon/Noticia_ServiciosInternos_123.html

Anterior Siguiente