16 de may de 2017

CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO

General

POSTOS: AUXILIARES DA POLICÍA LOCAL

Prazo para presentación de solicitudes: 10 días naturais dende a publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Forma de provisión: Oposición.

Información e entrega de documentación: Unidade de Servicios Internos, e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Miño. (https://sede.concellodemino.com/es/informacion/tablon/

Miño, 10 de maio de 2017

O Concelleiro da Área de Urbanismo, Medioambiente, Facenda e Persoal

Agustín Andrés Andrés
Anterior Siguiente