13 de dic de 2018

Convocatoria do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais

General


O DOG nu?m.236 do me?rcores, 12 de decembro de 2018 publica a

Orde do 3 de decembro de 2018 pola que se realiza a primeira convocatoria pu?blica para o ano 2019 do procedemento de recon?ecemento das competencias profesionais adquiridas a trave?s da experiencia laboral nas seguintes ocupacio?ns:

– Servizos para o control de pragas
- Xestio?n de servizos para o control de organismos nocivos

- Extincio?n de incendios e salvamento
– Operacio?ns de vixilancia e extincio?n de incendios forestais e

apoio a continxencias no medio natural e rural

Para ma?is informacio?n ou realizar os tra?mites de solicitude:

Ata o 4 de xaneiro de 2019 coa axente de emprego e desenvolvemento local

 

 

Anterior Siguiente