25 de feb de 2019

Convocatoria concurso de disfraces Entroido 2019

General


O
concurso terá lugar na carpa situada nas pistas de Rabazal de Miño o día 2 de
marzo de 2019.Para
poder participar e optar aos premios en vales de compra, que poderán trocarse
en calquera establecemento do Concello de Miño, é imprescindible inscribirse
previamente. As
inscricións deberán facerse previamente, podendo facelo:Ata
o día 1 de marzo no Departamento de Cultura do Concello de Miño, nos teléfonos
981 784 405 e 981 782 659, en horario de 8.30 a 15.00 h ou no enderezo
electrónico [email protected]
O
mesmo día 2 de marzo de 21.00 a 22.00 h. na carpa situada nas Pistas de Rabazal
antes de que comece a verbena.Poderán
participar no concurso todos as persoas maiores de 14 anos, e persoas menores
acompañadas dun adulto (pai, nai ou titor legal).As
persoas participantes terán que facer no descanso da orquestra un pase de
disfraces para a súa valoración polo xurado. Poderán traer a música que queiran
para poñer no momento do desfile en formato MP3 nun USB. Os
disfraces puntuaranse por: beleza, orixinalidade, traballo, creatividade, etc.
A puntuación a otorgar será de 1 a 10 puntos. En caso de empate, este
resolverase por sorteo.Os
premios serán de dúas categorías: individual e grupo (máis de 1 persoa).1º premio
individual 100 €

2º premio
individual 75 €

3º premio
individual 50 €

1º premio grupo
300 €

2º premio grupo
250 €

3º premio grupo
200 €

4º premio grupo
150 €

5º premio grupo
100 €

O
número total de premios é de 8. O importe en vales de compra ascende a 1.225 €
e será a cargo do Concello de Miño.

O
feito de inscribirse implica coñecer e aceptar as bases do concurso.O
xurado estará composto polos membros da orquestra.Calquera
dúbida que poida xurdir no desenvolvemento do concurso, o xurado terá potestade
para resolvela. O fallo do xurado será inapelable.O
Concello de Miño, mediante resolución da alcaldía, procederá a ratificar o
fallo do xurado.As
persoas premiadas ceden os seus dereitos de imaxe para as reportaxes
fotográficas, informativas e promocionais en calquera soporte divulgativo
(prensa escrita, web, Facebook, etc.)Fiscalidade
dos premios. O Concello de Miño cumprirá a normativa fiscal vixente que resulte
de aplicación sobre o I.R.P.F. e practicará a retención correspondente.Os
premios só poderán ser entregados a persoas maiores de idade. No caso de que
algún premiado sexa menor de 18 anos, a entrega realizarase aos seus país e/ou
titores legais, que deberán acreditar a súa condición.Os
datos recollidos serán utilizados exclusivamente polo Concello de Miño e en
ningún caso serán cedidos a terceiros nin pasarán a formar parte de ningunha
base de datos de uso comercial.O
Entroido 2019 está organizado polo Concello de Miño. Estas bases estarán
publicadas na web do Concello de Miño.En Miño, a 21 de febreiro de 2019

A
concelleira delegada de educación e cultura

Ana
Picos Freijomil

Tamén pode descargar as bases do concurso Aqui

Convococatoria disfraces entroido 2019Descargar
Anterior Siguiente
Esta web emplea cookies. Si continúas navegando entendemos que aceptas nuestra Política de cookies. Aceptar