05 de dic de 2017

BOLSAS DE LIBROAS PARA O CURSO 2017-2018

General

Está en exposición pública no taboleiro de edictos do Concello a Resolución núm. 1071/2017 do 05/12/2017 da concelleira delegada de Educación e Cultura de concesión provisional de bolsas de libros para o curso 2017-2018.

Anterior Siguiente