08

sep

08

sep

14

COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS XERAIS

Xeral

O martes 8 de setembro está convocada unha comisión informativa de axuntos xerais, ás 14 h.

A orde do día recolle o cambio de número da vivenda sita na parcela con referencia catastral 4898215NH6949S0001MP

Anterior Seguinte