08

sep

08

sep

14:30

COMISIÓN DE CONTAS E FACENDA

Economía, Facenda, Seguridade Cidadá e Protección Civil

Economía Facenda Seguridade Cidadá Protección Civil

A Comsión de Contas e Facenda reunirase o martes 8 ás 14:30.

Anterior Seguinte