Deporte, Turismo, Promoción Económica e Xuventude

Turismo

Departamento de Turismo

 • Coordinación e planificación da xestión turística local.
 • Realización anual do inventario turístico do Concello de Miño.
 • Investigación sobre os recursos turísticos.
 • Recompilación e realización de material fotográfico dos recursos turísticos.
 • Avaliación da sinalización turística e do Camiño Inglés, ao seu paso por Miño.
 • Coordinación de grupos especializados, Fam / Press / Blogg Trips Profesionais.
 • Relacións co sector turístico local, Deputación de Coruña, Xunta de Galicia.
 • Difusión a través de Redes Sociais.
 • Subvencións turísticas en colaboración con outros departamentos do Concello de Miño.
 • Realización de itinerarios a municipios de Galicia e limítrofes.

Oficina de Turismo

 • Edición de material turístico informativo e promocional.
 • Coordinación asistencia á feiras especializadas e eventos promocionais.
 • Actualización de contidos turísticos.
 • Xestión e mantemento de redes sociais (Facebook, Instagram, Tripadvisor de Turismo de Miño)
 • Actualización de contidos turísticos.
 • Xestión de base de datos turística local e externa.
 • Información nos idiomas, Galego, Español, Inglés, Francés.
 • Atención in situ, telefónica, email, correo postal e whatsapp.
 • Xestión de grupos de peregrinos, aloxados no pavillón de deportes.
 • Entrega/distribución de material turístico (planos, guías de recursos, cartelería, folletos diversos da oferta turística e do destino).
 • Enquisas Turísticas.
 • Expositores para distribución de material turístico.
 • Difusión dos programas de actividades do municipio.
 • Realización das solicitudes dos programas do Imserso.

Deporte

Servizos e funcións da área de deportes

Organización e xestión das actividades deportivas municipais, escolas deportivas e programas puntuais.
Organización e xestión dos campamentos deportivos e de conciliación.
Coordinación, elaboración, execución e seguimento da oferta deportiva municipal.
Supervisión dos servizos prestados pólas empresas contratadas polo Concello para as actividades baixo responsabilidade.
Xestionar e organizar os aspectos relativos coa información, inscrición e xestión administrativa das función desenvoltas.
Difundir e publicitar as actividades e programas deportivos organizados.
Dinamizar e protexer os movementos e iniciativas populares no ámbito deportivo co fin de fomentar a actividade física e os hábitos saudables dende o Concello.
Organización e cooperación na xestión das reservas por parte de asociación e clubs deportivos de instalacións deportivas en función da dispoñibilidade en datas e horarios.
Control do estado e utilización das instalacións deportivas municipais e do material que o Concello poña a disposición dos solicitantes.
Supervisar a conservación e mantemento das instalacións, equipamentos e medios municipais no ámbito deportivo.
Fomento do asociacionismo e colaboración nas actividades das entidades deportivas.
Asesorar os clubs e asociación deportivas en todo o referente a súa constitución ou modificación, subvencións públicas e relacións con outras entidades públicas.
Tramitación de subvencións da área deportiva para o Concello.
Atención e xestións das peticións da cidadanía.

Instalacións Deportivas Municipais

O Concello de Miño pon a disposición da cidadanía unha serie de instalacións deportivas:

Pavillón municipal: que dispón de porterías e canastas, pódese alugar.

Campo de fútbol de Gallamonde: a disposición da Asociación Deportiva Miño e dos Bemantes Club de Fútbol Veteráns.

Instalacións náuticas: a disposición do Club Náutico de Miño.

Instalacións de uso libre:

 • Complexo deportivo de galea: Fútbol sala, Baloncesto, Padel x2 eTenis.
 • Costa Miño: Pista multideporte, Padel
 • Rabazal: Pista multideporte
 • Bemantes: Pista multideporte
 • Sombreu: Pista multideporte
 • Callobre: Pista multideporte
 • Carantoña: Pista multideporte
 • Leiro: Pista multideporte
 • Perbes: Pista multideporte
 • Vilanova: Campo da pena

Emprego

Axencia de emprego e desenvolvemento local.

 • Prospección de recursos ociosos ou infrautilizados de proxectos empresariais de promoción da economía local e de iniciativas innovadoras para a xeración de emprego no ámbito local.
 • Observación estratéxica do territorio e realización de estudos co fin de detectar necesidades formativas e educativas da poboacion desempregada.
 • Promoción da economia local.
 • Fomento da cultura emprendedora e do espíritu emprendedor.
 • Difusión ou estímulo de potenciais oportunidades de creación da actividade entre os desempregados, promotores e emprendedores, así como de institucións colaboradoras.
 • Xestionar axudas para favorecer o emprego.
 • Implantación e promoción das políticas activas de emprego no territorio, en colaboración co Servizo Público de Emprego, facilitando a inserción laboral da poboación desempregada, especialmente dos colectivos máis desfavorecidos
 • Colaboración co Servizo Público de Emprego e cos AEDL´s da comarca na mellora continua da calidade do seu servicio, intercambiando experiencias y conocimientos, así como desarrollando actividades y proyectos conxuntos.
 • Promover a participación e implicación dos axentes sociais e económicos, institucionais e da cidadanía no desenvolvemento socioeconómico do territorio.
 • Atención, asistencia e orientación a desempregados, emprendedores e empresas do municipio.
 • Información e asesoramento a desempregados na busca de emprego.
 • Tramitación de axudas a emprendedores e asesoramento nos trámites de constitución dunha empresa.
 • Apoio a promotores das empresas, unha vez constituidas éstas, acompañando técnicamente aos mesmos durante as primeiras etapas de funcionamiento, mediante a aplicación de técnicas de consultoría en xestión empresarial e asistencia nos procesos formativos.
 • Tramitación de axudas e subvencións para empresas e negocios do municipio.
 • Organización e xestión de cursos de formación municipais.
Novas da área
Contacto

Pode poñerse en contacto a través do correo electrónico ou ben recheando o seguinte formulario.

Código de verificación
Enviar

O responsable do tratamento dos seus datos é o Concello de Miño. A finalidade do tratamento é a atención da súa solicitude e manterlle informado das nosas actividades. Pode darse de baixa en calquera rmomento. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, revogación do consentimento e portabilidad se corresponde presencialmente no Concello, na nosa sede electrónica sede electrónica ou en dpd@concellodemino.gal. Para máis información, consulte nosa política de privacidade