Medio Ambiente, Praias e Servizos Xerais

Medio ambiente

Correspóndelle a xestión das políticas municipais de sensibilización e fomento da conciencia medioambiental, políticas transversais de sostibilidade medioambiental, planificación de espazos públicos e redefinición dos espazos públicos existentes e os expedientes administrativos relacionados con este área.

Praias e zonas verdes

Correspondelle o mantemento, xestión e conservación dos parques, espazos naturaís e praias do Concello

Servizos

Servicios Xearis, correspóndelle o mantemento dos servizos básicos municipais de iluminación pública, abastecemento de auga e saneamento, acometidas, recollida de residuos sólidos urbanos. Inclúese o mantemento e conservación de vías públicas.

Punto limpo

Horario
Luns, Xoves e Sábado de 10 a 13
Martes, mercares e venres de 16 a 19

Dirección
Gallamonde, s/n, Miño, A Coruña

Teléfono
608 184 197 / 981 782 058

Dependente de Vazquez Garzon,S.L.

 

Recollida de RSU

Horario
A recollida de aveños é a noite do mércores ao xoves

Lugares
Centro Urbano (todos os xoves do mes)

Bemantes e Callobre (2º e 4º xoves de mes)

Perbes, San Juan, Bañobre, Leiro, Viadeiro, Trasdoroña, Carantoña, e Bañobre (1º e 3º xoves de mes)

 
Novas da área
Contacto

Pode poñerse en contacto a través do correo electrónico ou ben recheando o seguinte formulario.

Código de verificación
Enviar

O responsable do tratamento dos seus datos é o Concello de Miño. A finalidade do tratamento é a atención da súa solicitude e manterlle informado das nosas actividades. Pode darse de baixa en calquera rmomento. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, revogación do consentimento e portabilidad se corresponde presencialmente no Concello, na nosa sede electrónica sede electrónica ou en dpd@concellodemino.gal. Para máis información, consulte nosa política de privacidade