03

xul

03

sep

13:30

COMISIÓN INFORMATIVA DE CONTAS E FACENDA

Economía, Facenda, Seguridade Cidadá e Protección Civil

Economía Facenda Seguridade Cidadá Protección Civil

O xoves 3 de setembro está convocada a Comisión Informativa de Contas e Facenda, ás 13:30 h.

A orde do día ten un único punto, a aprobación da Conta Xeral do exercicio 2019.

Anterior Seguinte