08 de may de 2017

CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO

General

POSTO: TÉCNICO/A PARA A CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Prazo para presentación de solicitudes: 5 días hábiles dende a publicación do presente anuncio.

Información:                Unidade de Servizos Internos do Concello de Miño.

Taboleiro de anuncios da sede electrónica:

(https://sede.concellodemino.com/es/informacion/tablon/

As solicitudes presentadas na forma prevista no  artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, (Neste caso, os aspirantes deberán comunicalo mediante telegrama ou telefax durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias; Tamén poderán comunicalo enviando un e-mail á seguinte dirección de correo electrónico: correo@mino.dicoruna.es).


 Miño, 4 de maio de 2017

O Concelleiro da Área de Urbanismo, Medioambiente, Facenda e Persoal

Agustín Andrés Andrés
Anterior Siguiente