09 de dic de 2016

Aprobación definitiva das axudas do comedor escolar

General

Está en exposición pública no taboleiro de anuncios da casa do concello a Resolución da concelleira delegada de Educación e Cultura núm. 1012/2016 do 07.12.2016 de aprobación definitiva para a concesión e a denegación das axudas do comedor escolar para o curso académico 2016-2017.

Anterior Siguiente