19 de feb de 2021

PLAN DE ACCIÓN POLO CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE (PACES)

Medio Ambiente, Zonas Verdes, Praias e Servizos

Medio Ambiente Zonas Verdes Praias Servizos

O Concello de Miño aprobou no pleno do 25 de novembro de 2020 o Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sustentable.

Neste Plan calcúlanse emisións de referencia actuais, avalíanse os riscos e vulnerabilidades e preséntanse as propostas de accións para acadar o obxectivo de reducción das emisións GEE nun 60% antes de 2030.

Anterior Seguinte