25 de feb de 2021

CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O SERVIZO DE MANTEMENTO

Emprego, Turismo, Deporte, Promoción Económica e Tecido Asociativo

Emprego Turismo Deporte Promoción Económica Tecido Asociativo

 

O BOP da Deputación de A Coruña publica hoxe a a convocatoria para a selección e posterior contratación laboral temporal polo
concello de Miño de 5 persoas desempregadas en risco de exclusión laboral no marco da subvención que lle foi concedida pola Excma. Deputación Provincial de A Coruña.

O persoal a contratar é 1 encargada/o, 2 oficiais de 1.ª y 2 peons especialistas, e o prazo para a presentación de solicitudes remata en 5 días hábiles a partir do 26 de febreiro.

As bases poden consultarse na seguinte ligazón:

BASES DE CONTRATACIÓN

 

Anterior Seguinte