19 de xan de 2024

ENCUESTA SOBRE EL TRANSPORTE MUNICIPAL

Educación, Cultura, Comunicación, Participación Cidadá e Transparencia

Educación Cultura Comunicación Participación Cidadá Transparencia

O Concello está a iniciar un plan de mellora do transporte público municipal co obxecto de facelo máis eficaz e eficiente, ademais de impulsar unha mobilidade máis sostible para a cidadanía.

Para iso é básico a análise da situación e das necesidades das persoas usuarias, actuais e potenciais. Estes días iníciase unha enquisa para toda a poboación, á que se pode acceder a través do código QR da imaxe adxunta ou na seguinte ligazón:

 

ENQUISA

Os resultados deste proceso serán máis reais e fiables canto maior sexa a participación, polo que desde o Concello animamos a cubrir ao enquisa.

 

El Concello está iniciando un plan de mejora del transporte público municipal con el objeto de hacerlo más eficaz y eficiente, además de impulsar una movilidad más sostenible para la ciudadanía.

Para ello es básico el análisis de la situación y de las necesidades de las personas usuarias, actuales y potenciales. Estos días se inicia una encuesta para toda la población, a la que se puede acceder a través del código QR de la imagen adjunta.

Los resultados de este proceso serán más reales y fiables cuanto mayor sea la participación, por lo que desde el Concello animamos a cubrir al encuesta.

Anterior Seguinte