20 de xul de 2016

Convocatoria para a formación dunha bolsa de traballo

Xeral

POSTO: TÉCNICO/A PARA A CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA


Prazo para presentación de solicitudes: 10 días naturais dende a publicación do presente anuncio.


Información: Unidade de Servizos Internos do Concello de Miño ou no Taboleiro de anuncios da sede electrónica:(https://sede.concellodemino.com/es/informacion/tablon/


As solicitudes presentadas na forma prevista no  artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e no procedemento administrativo común. (Neste caso, os aspirantes deberán comunicalo mediante telegrama ou telefax durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias. Tamén poderán comunicalo enviando un e-mail á seguinte dirección de correo electrónico: correo@mino.dicoruna.es).

Anterior Seguinte