13 de xul de 2016

Anuncio de licitación

Xeral

O Concello de Miño está a tramitar a adxudicación do Contrato de obras de mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias en Carantoña e Fontao, polo procedemento negociado sen publicidade, cun prezo máximo de licitación de 45.793,08 euros e 9.616,55 euros de IVE.


O prazo de presentación de ofertas é de 8 días naturais contados dende o día seguinte á recepción da petición de oferta ou da publicación do anuncio no perfil do contratante, no que pode consultar toda a información.

Anterior Seguinte