15

out

15

out

19

PLENO ORDINARIO

Xeral

O xoves 15 a las 19 horas terá lugar o pleno ordinario de outubro, coa seguinte orde do día:

1. Aprobación da acta do Pleno do 10 de setembro de 2020 (sesión ordinaria).
2. Aprobación inicial das tarifas de aplicación aos servizos urbanos de taxi.
3. Fixación dos festivos locais do Concello de Miño para o ano 2021.
4. Aprobación de Ordenanza municipal reguladora do uso das praias do Concello de Miño.
5. Ratificación do Decreto número 789/2020, de prórroga do Decreto número 418/2020, polo
que se habilita a superficie para as terrazas exteriores dos locais de hostalería de Miño.
6. Aprobación do expediente de modificación orzamentaria número 1/2020 no Orzamento de
2019, prorrogado para 2020, vía suplemento de crédito.
7. Aprobación do expediente de modificación orzamentaria número 2/2020 no Orzamento de
2019, prorrogado para 2020, vía suplemento de crédito.
8.- Dación de contas das resolucións da Alcaldía: dende o día 31.08.2020, resolución número
714/2020 ata o 04.10.2020, resolución número 800/2020.
9.- Dación de contas das actas da Xunta de Goberno Local das seguintes datas: 18.09.2020,
22.09.2020, 29.09.2020 e 02.10.2020.
10.- Mocións.
11.- Informes do equipo de goberno.
12.- Rogos e preguntas.

Anterior Seguinte