16

sep

16

sep

10:00

COMISIÓN DE AVALIACIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR E LIBROS

Educación, Cultura, Comunicación, Participación Cidadá e Transparencia

Educación Cultura Comunicación Participación Cidadá Transparencia

O mercores 16 xuntarase a Comisión de Avaliación das bolsas de comedor e libros para o curso 2020-2021.

 

Esta comisión estará composta pola concelleira da Área de Educación, Cultura, Comunicación, Participación Cidadá e Transparencia, un representante de cada un dos grupos políticos municipais, a traballadora social, a coordinadora de Servizos Sociais e/ou a educadora familiar, asistidos pola interventora municipal ou o técnico do departamento.

Anterior Seguinte