19

out

19

out

13:00

FIRMA DO NOVO CRÉDITO ICO REAGRUPADO

Economía, Facenda, Seguridade Cidadá e Protección Civil

Economía Facenda Seguridade Cidadá Protección Civil

O alcalde asina o novo crédito ICO reagrupado con Abanca.

Anterior Seguinte