02 de ago de 2016

Publicación da lista de admitidos e excluídos na bolsa de traballo

General

Está publicado no taboleiro de edictos do Concello o anuncio de admitidos e excluídos para a elaboración das listas para a provisión temporal dun/dunha técnico/a para a caseta de información turística durante o verán 2016.

Anterior Siguiente