19 de ago de 2016

Contratación de persoal laboral temporal

General

Está en exposición pública no taboleiro de edictos o anuncio da Acta V en relación coas bases de selección para a contratación de persoal laboral temporal dos integrantes da cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais no exercicio 2016, financiada pola Deputación provincial da Coruña (Programa de Integración Laboral 2016).

Anterior Siguiente