19 de dic de 2017

BOLSAS DE LIBROS PARA O CURSO 2017-2018

General

Está en exposición pública no taboleiro de edictos do Concello a Resolución núm. 1113/2017 do 19/12/2017 da concelleira delegada de Educación e Cultura de concesión e denegación definitivas de bolsas de libros para o curso 2017-2018.

Anterior Siguiente