24 de xan de 2022

O CONCELLO DE MIÑO CONVOCA UNHA PRAZA PARA OPERARIA/O DE OBRAS E SERVIZOS

Obras, Infraestructuras e Contratación

Obras Infraestructuras Contratación

 

 

Selección polo Concello dun/ha funcionario/a Interino/a pertencente ás agrupacións profesionais, escala de aministración especial, subescala Servizos Especiais, denominación operario/a de obras e servizos mediante o sistema de concurso-oposición libre e creación de bolsa de traballo para a mesma categoría profesional.

 As bases poden descargarse na seguinte ligazón: 

BASES OPERARIA/O MANTEMENTO

Os anexos poden descargarse aquí:

ANEXO I

ANEXO II

Anterior Seguinte