14 de sep de 2018

O aparcadoiro da Praia reporta máis de 35.000 euros ás arcas municipais

Xeral

Miño, 14 de setembro 2018-. O Concello de Miño  recaudou máis de 35.000
euros co servizo do aparcadoiro regulado na zona de O Campeiro, na
rúa Estremeiro, nas inmediaciones da Praia Grande. A regulación de aparcamento
neste punto foi unha das medidas adoptadas pola Alcaldía para
garantir fontes de financiamento que permitan manter a calidade dos
servizos no municipio e poder facer frente aos máis de 100.000 euros de investimento
que supoñen os servizos de praia en Miño durante a tempada estival.
A recadación do verán 2018 cumpre olgadamente as previsións do Goberno
local tanto en conta supera as recaudaciones de anos anteriores. Ditas
recaudaciones presentaban un volume sensiblemente infrerios que oscilaba entre
os pouco máis de 1.000 euros de 2017 e os 13.000 euros de 2016. «O cambio de tarifa
e o regreso á tarifa plana é a clave para que o servizo haxa ter unha
maior demanda e xa que logo incrementemos o montante total recaudado»,
sinalou esta mañá o alcalde, o independente, Ricardo Sánchez.
Ademais de ser unha importante fonte de financiamento, o servizo de aparcamiento
regulado Ou Campeiro supón un importante axente dinamizador a nivel local xa
qua ayda a xerar emprego local. Isto débese ás particularidades do servizo
que é asumido de forma directa polo Concello dentro da súa política decanalizar
o incremento de carga de traballo na época estival como elemento para
xerar emprego local de forma directa, nesta ano houbo máis de 40
contrataciones.
O Goberno local lamenta non contar coa cesión por parte da
Diputación da Estrada da costa no tramo da Praia Grande, o que
permitiría amplair o servizo de apracemiento regulado e incrementar a
recaudación en máis de 80.000 euros cunha ocuapción media ademais de xerar
5 novos postos de traballo. «Empezamos a tratar este asunto fai máis de dous
anos, pero incomprensiblemente o expediente non chegou a tempo. Esperemos
polo ben de Miño que podamos contar coa cesión do tramo da praia
Grande antes do próximo verán», concluíu o alcalde.
Anterior Seguinte