10 de nov de 2017

INTERVENCIÓN

Xeral

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal número 5, reguladora da taxa por saneamento, e da Ordenanza fiscal número 9, reguladora da taxa por subministro de auga.

Pode descargar o PDF :  Click Aqui

Anterior Seguinte