08 de feb de 2016

Informe trimestral da tesourería e intervención

Xeral

Informe trimestral da tesourería e intervención(4º trimestre de 2015)


 

Neste apartado poderedes atopar o informe trimestral da tesourería e intervención sobre o cumprimento dos prazos previstos na lei 15/2010, do 5 de xullo, para o pagamento das obrigas desta entidade local no cuarto trimestre de 2015

 

Pagos realizados no trimestre 


Pagos-realizados-en-el-trimestre

 

 

 

Facturas e documentos xustificativos pendentes de pago ao final do trimestre


 

facturasdo.justificativos
Anterior Seguinte