08 de ago de 2023

FIN DO EPISODIO DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓXICA NA AUGA DE BAÑO DAS PRAIAS DE PERBES-ANDAHIO E MARÍN

Medio Ambiente, Zonas Verdes, Praias e Servizos

Medio Ambiente Zonas Verdes Praias Servizos

COMUNICADO DO SERVICIO DE CONTROL DE RISCOS AMBIENTAIS/SANIDADE AMBIENTAL DA XUNTA DE GALICIA

 

Asunto: finalización do episodio de contaminación microbiolóxica na auga de baño
Comunícolle que, na análise microbiolóxica realizada na auga de baño de Perbes e Marín
que se recolleu o día 06/08/2023 atopáronse menos de 500 NMP/100 mL de
entreococos intestinais e menos de 800 NPM/100 mL de Escherichia coli.


Estes niveis son aceptables polo que non supoñen un risco para a saúde dos bañistas.

Anterior Seguinte