05 de mai de 2023

CONVOCATORIA DE EMPREGO VERÁN 2023: CONDUCTORAS/ES-LIMPIADORAS/ES

Emprego, Turismo, Deporte, Promoción Económica e Tecido Asociativo

Emprego Turismo Deporte Promoción Económica Tecido Asociativo

O Concello convoca dous procesos de selección de persoal para a tempada de verán 2023:

Condutores limpadores/as para limpeza de baños públicos en praias (2 prazas)

Controladores/as do aparcamento e zona ORA na praia Grande (5 prazas)

*Bases e modelos de solicitude para ambos nos adxuntos.

Adxuntos

Anterior Seguinte