12 de ago de 2016

Contratación de persoal laboral temporal

Xeral

Está en exposición pública no taboleiro de edictos o "Anuncio lista definitiva admitidos e excluidos e valoracion de méritos en relación coas bases de selección para a contratación de persoal laboral temporal dos integrantes da cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais no exercicio 2016, financiada pola Deputación provincial da Coruña (Programa de Integración Laboral 2016)".

Anterior Seguinte