22 de feb de 2016

CALENDARIO DE ADMISIÓN 2016-2017 DO CPI CASTRO BAXOI

Xeral

 
CALENDARIO DE ADMISIÓN 2016-2017 DO CPI CASTRO BAXOI
 

Nesta táboa poderedes atopar todos os prazos e pasos a seguir para ser admitidos no centro educativo :

 - Presentación solicitude de admisión
Do 1 ao 29 de Marzo


- Presentación documentación xustificativa
Do 1 ao 14 de Abril


- Publicación listaxes provisionais de admitidos e non admitidos
Antes do 25 de Abril


- Publicación listaxes definitivos de admitidos e non admitidos
Antes do 15 de Maio


 - Formalización matrícula
EI, EP: 20-30 de Xuño


ESO, BAC: 25 de Xuño-10 de Xullo.


- Formalización matrícula. Prazo extraordinario (ESO/BAC)
Do 1 ao 10 de Setembro 

 

En canto á información e anexos:

 

- Orde do 12 de Marzo de 2013 que regula o proceso de admisión de alumnado. Link


- Anexo II: formulario de solicitude de admisión (debe acompañarse coa fotocopia do DNI do alumno ou, no seu defecto, fotocopia do libro de familia) Link


a


IMPORTANTE:

1.- Cada alumno e alumna só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O incumprimento disto supoñerá a perda de dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.


2.- O alumno que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.


3.- O alumno que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.


Máis información na páxina do cole (Link)

 

http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/

 

Documento con toda a información sobre o calendario de admisión do CPI Castro Baxoi

 
Anterior Seguinte