04 de abr de 2017

Axuda en pagamento único por fillo/a menor de 3 anos

Xeral

REQUISITOS PRINCIPAIS:

  • Menores nados entre o 02/01/2014 e o 01/01/2017.
  • Fillas/os adoptados ou acollidos entre o 31/12/2015 e o 31/12/2016
  • Non ter presentado declaración da renda de 2015, nin de forma


    obrigatoria nin voluntaria, ningun membro de unidade familiar.
SOLICITUDES: Prazo dende o 04/04/2017 a 29/05/2017


Para os trámites da presentación deberán pedir cita no Departamento de Servizos Sociais (Local de Rabazal), do Concello de Miño, telefs. 981 78 26 59 ou 981 789 44 05.

Anterior Seguinte