29 de abr de 2021

NOVIDADES PARA OBTER O PERMISO DE CONDUCIR

Xeral

 

PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO PERMISO DE CONDUCIR 2021:
A DGT é o organismo encargado de expedir os permisos de conducir no territorio español. Para iso, propón aos aspirantes a condutores un exame teórico e outro práctico para demostrar os seus coñecementos sobre as normas de circulación e as súas habilidades ao volante. Só se son aptos en ambas as probas, obteñen o permiso de conducir.

Tanto o contido do código, como a súa avaliación cambiaron ao longo da historia do organismo. Por iso, as autoescolas ven obrigadas a adaptar constantemente o seu material e os seus métodos. Para preparar o exame teórico, as autoescolas organizaron a materia en 12 temas que os candidatos poderán atopar tanto en manuais clásicos como en formato dixital. O exame práctico só se realizará unha vez superado o exame teórico.

Para poder realizar devanditos exames, débese realizar unha solicitude previa. Na seguinte ligazón atópase toda a información respecto ao permiso de conducir e as medidas de seguridade fronte ao COVID-19: 

 

https://sede. dgt. gob.es/é/permisos-de-conducir/ obtencion- renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/

Anterior Seguinte