16 de dec de 2019

MELLORAS NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “A CEBOLIÑA” NO ANO 2019

Xeral


O Concello de Miño recibiu no ano
2019 unha axuda de 29732,45€ para a mellora da Escola Infantil Municipal de
Miño “ A Ceboliña”, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
no marco do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020; ao abeiro da Orde do 8
de Agosto de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o proceso de
concesión de axuda para o investimento na mellora das infraestructuras e do
equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI)
dependentes das corporacións locais e se convocan para o ano 2019.

guarderia-1024x766As actuacións realizadas
concrétanse na adquisición e mellora de equipamento do centro, incluíndo a
compra de material didáctico e de xogo; co cal se renova gran parte do
existente e se actualizan os recursos lúdicos e didácticos da Escola Infantil,
o que contribuirá á mellora do servicio.

Melloras conseguidas
grazas ao apoio financiero de

XUNTA DE GALICIA

FONDO EUROPEO DE
DESNVOLVEMENTO REXIONAL


Anterior Seguinte